top of page
  • Foto van schrijverPeter Parthoens

Profetisch woord i.v.m. het corona virus

Op vrijdagochtend 13 maart kwam het woord van de Heer tot mij over het corona-virus:


"Vertel Mijn kinderen dat als zij al door een dal van diepe duisternis gaan, zij geen kwaad te vrezen hebben, want Ik Ben bij hen; Mijn stok en Mijn staf, die vertroosten hen.

Stel jouw vertrouwen in Mij want met Mijn vlerken bescherm Ik jou, en onder Mijn vleugels vind jij een toevlucht; Mijn trouw is een schild en pantser voor jou, waardoor Ik jou onzichtbaar maak voor de vijand (Ps. 91:4)! Dit is de 'stealth mode' in het geestelijke voor Mijn geliefden.

Vertrouw op Mij en ja, Mijn heil en goedertierenheid zullen jou volgen al de dagen van jouw leven; zoals Mijn belofte luidt. Jij zult in het huis van Vader verblijven tot in lengte van dagen (Ps. 23:6)."


Toen sprak de Heer tot mij van het bijbelverhaal van Hooglied 2:15 :

'Vangt ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, nu onze wijngaarden in bloei staan.'

"Dit coronavirus is zoals deze 'kleine vosjes', die doorheen Mijn geliefde wereld lopen en ziekte en grote angst veroorzaken", zegt de Heer. "Angst is een zonde. Kom tot Mij en vind rust, bekeer je van deze zonde en krijg geloof dat compassie in jou vrijzet, opdat je terug geloofsvruchten voortbrengt.

Als Mijn lichaam heb Ik jullie autoriteit gegeven om als Mijn ambassadeurs hier op aarde zorg te dragen voor de schepping. Kom samen en bid tegen dit virus.

Herinner je, dit jaar is 'het jaar van de Mond'. Dit jaar zal hetgeen vorm krijgen wat jij proclameert. Wat zijn de woorden die jij spreekt? Wat ben jij in geloof aan het vormgeven? Praat jij als Mijn zoon mee met deze wereld of spreek jij contra-cultureel?"


Toen zag ik het bijbelverhaal van Simson voor mijn ogen ontvouwen (Richt. 15:4-5)

'En Simson ging heen, ving driehonderd vossen, nam fakkels, bond staart aan staart en bevestigde tussen elke twee staarten een fakkel. Daarna stak hij de fakkels in brand en joeg de vossen in het staande koren der Filistijnen; hij stak in brand zowel de garven als het staande koren en de olijfgaarden.'

"De fakkel representeert Mijn Geest die door het gesproken Woord van God bevrijding en leiding brengt tot de natie. Trek de wereld in en demonstreer de kracht van Mijn Koninkrijk.

IK BEN een 'Company of New Era Leaders’ aan het oprichten, die gekend zullen zijn om hun nederigheid en liefde, omdat Ik hen heb gevormd in karakter en nederigheid. Deze mensen worden door Mij ook wel ‘Rising Eagles’ genoemd en zijn zoals de 'naamloze christenen’ (zie Hand. 11:20) die in grootse wonderen en tekenen zullen wandelen welke door hun handen zullen vloeien tot genezing en bevrijding van anderen."


"Spreek met jouw mosterdzaad-geloof tot deze berg van ziekte en angst (‘vossen'). Want waar twee vergadert zijn in Mijn naam, daar zal Ik zijn en jullie gebeden verhoren!" 'Wederom, [voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is.' - Mattheüs 18:19


De vijand probeert te voorkomen dat Gods volk haar bestemming bereikt. Dit virus is als kleine vossen die de komende grote Oogst voor Gods Koninkrijk probeert te voorkomen om plaats te nemen door ziekte en angst. Als Kerk hebben wij op dit moment te bidden voor onze natie(s) om SAMEN de 'kleine vossen' te vangen in gebed en door daden van compassie. Wij hebben zoals Simson onbevreesd te handelen door in onze Godgegeven autoriteit te staan en dit virus toe te spreken dat het heeft terug te keren naar het kamp van de vijand! Zie Jozua 10:10 ' ...; en de HERE bracht hen voor het aangezicht van Israël in verwarring, zodat hij hun een grote nederlaag toebracht bij Gibeon, hen vervolgde in de richting van de bergpas van Bet-Choron en hen versloeg tot bij Azeka en Makkeda.'.


"Mijn geliefde Ekklesia, Ik heb het offer op Golgotha gebracht, nu is het aan jou om dit vorm te geven. In deze tijd doe Ik Mijn arenden opstaan, om grootse wonderen en tekenen te doen tot de wereld. Merk op dat wie in mijn heil en goedertierenheid voortbewegen dan ook in de vreze des Heren Mij zullen verwelkomen in hun stad en land (Ps. 24). Er neemt een herstel van de vreze des Here over de gehele wereld plaats door deze omstandigheden!

Ik breng jou van angst naar geloof, Mijn geliefde.


8 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Dromen over het jaar 2021

"Ik kijk graag met jou naar de sterren, Mijn zoon/dochter. Weet dit: Ik zie niets dan mogelijkheden (Genesis 15:5)! Ik zie de vele zegeningen en werelden die er zijn voor jou. Je hebt mij, dat IS alle

Hoop doet leven!

"Beste voorbidders, Ik weet hoe getrouw jullie zijn geweest in de afgelopen zes maanden. Jullie bleven staan in het heetst van de strijd en hebben gehoopt op verandering. Hoor Mij: "Geef de hoop niet

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page