top of page
  • Foto van schrijverPeter Parthoens

Profetie voor 2021 - '2021: het jaar van planten en bouwen'

Oprichting van de Ekklesia

De huidige globale omstandigheden gaan níet om de terugkeer van Christus. Het gaat om een (zoveelste) komend oordeel van de Babylonische systemen in de huidige Kerk & wereld. In deze tijd zie je Babylon net heel zichtbaar wereldwijd aan het werk: er is in deze tijd nog nooit zo'n overweldigende toegang tot zoveel informatie en kennis geweest door de huidige technologie en toch is er de grootste bewuste misinformatie gaande (als oorlogstactiek) waardoor er zoveel verwarring ontstaat onder de mensheid. Dit ís Babylon aan het werk voor onze ogen (Genesis 11:9)!


We hebben in deze tijd meer dan ooit onderscheiding nodig. Dit is alleen maar mogelijk als je dezer dagen continue in Jezus' aanwezigheid komt en Hem vraagt om inzicht! Door om te gaan met de Persoon Liefde geeft Zijn liefde je onderscheiding. Zijn medelevende liefde tot jou geeft jou eveneens autoriteit tot verandering over gebieden en menselijke situaties. Dat is waarom Koning Jezus momenteel alles aan het schudden is, om de wereldwijde Babylonische invloed aan één iedere gelovige te ontwaren en - als je er voor kiest - je er van te ontdoen.

Yes,” says the LORD, “I will do mighty miracles for you, like those I did when I rescued you from slavery in Egypte.” All the nations of the world will stand amazed at what the LORD will do for you. They will be embarrassed at their feeble power. They will cover their mouths in silent awe, deaf to everything around them.‘ - Micha 7:15-16 (NLT)


Jezus schonk ons het eeuwige leven, waarbij de angst voor de dood voor een gelovige verzwolgen is (Hebreeën 2:14-15). Laat ons als Kerk niet angstig zijn om het grote onrecht en de bestaande agenda’s van het kwaad aan te kaarten en te bevechten, omwille van het risico om imago-schade op te lopen ten opzichte van anderen.

Hierdoor ontstaat de kans dat we als Kerk de genade om te vechten verliezen. Angst voor mensen is de plaats waar onze tegenstander ons wil hebben: het wantrouwen van Christus (Johannes 16:7 - 'En als Hij (Heilige Geest) komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven, ..." – eigen benadrukking).

Angst voor mensen heeft alles te maken met 'image-building' (Genesis 11:4). Het plezieren van mensen is religie (Galaten 1:10) en religie ís Babylon. Babylon is het geestelijke bolwerk dat de ware zonen van God het zwijgen wil opleggen omwille van Gods stem in hen (Hebreeën 12:22-25). De religieuze geest en de politieke geest doodden Christus en de getuigen van Christus. Deze demonische geesten willen net nu de Geest van profetie doden, binnen de Kerk alsook in de maatschappij.

'“Are you afraid of these idols? Do they terrify you? Is that why you have lied to me and forgotten me and my words? Is it because of my long silence that you no longer fear me? Now I will expose your so-called good deeds. None of them will help you. Let’s see if your idols can save you when you cry to them for help. Why, a puff of wind can knock them down! If you just breathe on them, they fall over!"– Jesaja 57:11-13 (NLT)


Strijd met Licht

In deze tijd is onwetendheid een keuze en werken opinies als een betaalmiddel. Dit jaar zal er een grote toename zijn van geestelijke oorlogsvoering binnen de Kerk en door de Ekklesia tot de wereld. De broodnodige voorbereiding voor elke gelovige hierop is dat hij/zij zich radicaal heeft te ontdoen van “huisdier”-zonden & “hobby”-ongerechtigheden. ‘Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.’ – Micha 6:8 (NBG)

De substantiële werkelijkheid van Jezus’ Licht in iedere discipel zal herontdekt worden en ons instaat stellen om waarachtig te gaan schijnen in de wereld.

Do not gloat over me, my enemies! For though I fall, I will rise again. Though I sit in darkness, the LORD will be my light. I will be patient als the Lord punishes me, for I have sinned against Him. But after that, He will take up my case and give me justice for all I have suffered from my enemies. The LORD will bring me into the light, and I will see His righteousness.’ - Micha 7:8-9 (NLT – eigen benadrukking).

Waar jij vroeger reageerde op de omgeving en de omstandigheden, zullen de omgeving en omstandigheden in de komende tijd echter reageren op jou; jouw woorden en daden!

Deze intensere oorlogsvoering zal echter ook gepaard gaan met overwinningen waarbij we vette oorlogsbuiten van de vijand in beslag zullen nemen (Genesis 12:36), van (grondwettelijke) rechtzaken en invloedssferen tot mensenharten.


In het komende jaar zal Koning Jezus profetische en apostolische stemmen oprichten en podia geven om in de eerste plaats de Kerk te her-evangeliseren. 'Luistert naar mij, Juda en inwoners van Jeruzalem, gelooft in de HERE, uw God, en gij zult bevestigd worden, gelooft in Zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn.' - 2 Kronieken 20:20 (NBG – eigen benadrukking)


Geest van ondernemerschap

Onze Machtige Vader wil de droomcapaciteit van Zijn volk in deze tijd herstellen.

Het herstellen van Zijn dromen in jouw binnenste, herstelt ook de capaciteit van jouw identiteit: wie Christus is ín jou (Mattheüs 13:45), waardoor je in staat bent om te realiseren wat nog niet is of niet meer is. Hij schept vreugde in het concreet tot stand zien komen van Zijn dromen door Zijn zonen en dochters in de praktijk!

Yahweh is een God van protocollen; Hij staat te trappelen om de maatschappijen te (her)bouwen met Zijn volk - als aangestelde beheerders van deze planeet - om Zijn wil te volbrengen, welke vrede en welbevinden zijn voor allen (Jeremia 29:11).


Deze profetische planters en apostolische bouwers ontvangen voor dit jaar een krachtige geest van ondernemingschap om in de verschillende lagen van de maatschappij, tegen alle prognoses in, succesvol en winstgevend te zijn doorheen nieuwe & innovatieve initiatieven. Deze ‘Gods initiatieven’ zullen geldstromen creëren voor het Koninkrijk van God binnen de wereldsystemen.


Durf nieuwe initiatieven te nemen, net nu in deze tijden van grote onzekerheid. Wat in het verleden heeft gewerkt, heeft afgedaan. Ik doe iets nieuws, wat een nieuwe strategie en aanpak inhoudt (Jeremia 33:3), ook wat betreft jouw dagelijkse werken, zegt de Heer. Ik wil samen met jou investeren in deze wereld, tot zegen van de natiën die Mij niet kennen (Johannes 17:3), opdat zij Mij zullen eren.

Ik wil jou rijkdommen doen krijgen, zodat je rijkdommen kan maken, opdat jij de armen, wezen en weduwen gaat voeden en onderdak bieden. Opdat Mijn Lichaam de bankroete maatschappij en bankroete regering vanwege deze epidemie gaat kunnen uitlenen (Psalmen 112:5, 9)! Mijn zonen en dochters, die Ik gezegend heb met ondernemershap, durft uit te stappen en Mijn gunst zal op jouw zaak culmineren.

In that day, Israel, your cities will be rebuilt, and your borders will be extended. People from many lands will come and honor you – … .’ – Micha 7:11-12 (NLT)

But whoever trusts in me will inherit the land and possess my holy mountain.” – Jesaja 57:13 (NLT; eigen benadrukking)


In jouw eigen spreekwoordelijke achtertuin, daar waar niet jij maar de voorgaande generaties gezaaid hebt, zal plots rijke overvloedige oogst verschijnen waarvan je nooit gedacht had om er ooit één te zien, laat staan ze zelf te mogen oogsten (Matteüs 25:26-27)!

--------

160 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Dromen over het jaar 2021

"Ik kijk graag met jou naar de sterren, Mijn zoon/dochter. Weet dit: Ik zie niets dan mogelijkheden (Genesis 15:5)! Ik zie de vele zegeningen en werelden die er zijn voor jou. Je hebt mij, dat IS alle

Hoop doet leven!

"Beste voorbidders, Ik weet hoe getrouw jullie zijn geweest in de afgelopen zes maanden. Jullie bleven staan in het heetst van de strijd en hebben gehoopt op verandering. Hoor Mij: "Geef de hoop niet

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page