top of page
  • Foto van schrijverP. Parthoens

Overdenking: Wat is een 'zendeling'?


Tijdens een Belgische zendingsconferentie hoorde ik een merkwaardige uitspraak van een Vlaamse zendelinge die in het buitenland actief is. Zij was er van overtuigd dat je als Vlaming geen zendelingswerk kunt doen tot en onder Vlamingen. Wat mij opnieuw deed stil staan bij wat ik en wij als kerk als 'zendeling' verstaan. Taalgebruik & woordkeuze Als kerk hebben wij een zeker taalgebruik en woordkeuze - al dan niet overgenomen uit de maatschappij, die voor bepaalde onbijbelse aannames hebben gezorgd binnen de geloofsgemeenschap, die ons heden soms (kunnen) beperken in onze opdracht als kerk tot België en daarbuiten. Wat is een 'zendeling'? Om terug te komen op de vraag 'Wat is een zendeling?", stel ik mij de vraag: "Wat is dé Vlaming? Wat is dé Belg?" Dé Vlaming/ dé Belg bestaat niet. Jezus nam Zijn discipels in de eerste plaats mee tot de Joden - de eigen landgenoten - om hen te bereiken met het evangelie van Gods koninkrijk. Nadien zond Hij ze uit om alle natiën te discipelen. Daar staat geen enkele conditie of uitzondering bij ('eigen volk niet'). Het woord 'apostel' Als we strikt zouden kijken naar wie Jezus een 'zendeling' noemt dan komen we uit bij de bediening van de apostel. Het woord apostel komt uit het oude Griekenland en werd gebruikt toen een koning, bv. Alexander de Grote, zou wensen om nieuw territorium van een ander koninkrijk te veroveren. De koning zou zijn militaire leiders samen roepen, één bevelhebber aanstellen over de troepen met het mandaat om te GAAN en het grondgebied voor zijn koninkrijk te nemen en alle mensen onder zijn bewind te brengen. Deze legerleider zou de konings 'apostel' genoemd worden - de 'gezondene' die grondgebied voor het koninkrijk zal innemen.

Toen Jezus dit woord koos om de aard en de functie van de mannen die Hij koos te beschrijven, wist Hij precies wat Hij deed. Sommigen zijn geroepen en begaafd om het frontliniewerk van radicale vooruitgang van Gods koninkrijk naar nieuwe gebieden te leiden om die mensen volledig in het koninkrijk te brengen. De apostel is bijna altijd voorwaarts en naar buiten gericht op nieuwe gebieden, nieuwe volkeren die de Heer Jezus de Zijne wil maken. Dit is de kern van de functie van de apostel.'* Hoe zit het nu met mij? Iedereen van ons is in de eerste plaats profetisch: het persoonlijk horen van Gods stem door Zijn Heilige Geest. Zie Openbaring 19:10b - 'Het getuigenis van Jezus, is de Geest van profetie.' Ten tweede zijn wij allen ook apostolisch (≠ bediening van apostel!), om er op uit te gaan en alle mensen te maken tot discipels van Jezus Christus (Matteüs 28:19 -20). En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd.' - 2 Korinthiërs 5:18-19 (NBG1951) “zendeling” vs. “vrijwilliger” 'Hoeveel is een zendeling waard? Ons antwoord op deze vraag heeft enorme gevolgen voor de manier waarop wij onze tijd, onze begroting en onze andere middelen bekijken. Als we denken aan de lokale missie, dan is er nog een tweede, verwante vraag die we in overweging moeten nemen: Roepen we onze mensen op om vrijwilliger of zendeling te worden? Dit lijkt misschien een klein onderscheid, maar ik zou willen stellen dat we over deze twee groepen op drastisch verschillende manieren denken.

  • Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn niet veel waard, in feite... zijn ze gratis. We zien vrijwilligers als iets dat ons geld bespaart, iets dat ons ervan weerhoudt om een werkkracht te huren of diensten per uur te betalen. Vrijwilligers zijn een bonus. Zij zijn de kers op de taart, waardoor er iets goeds, iets beters wordt gemaakt. Hier is het probleem, vrijwilligers zijn niet essentieel, en zijn daarom niet waardevol. Ze zijn nuttig, maar slechts in beperkte mate.

  • Zendelingen: Zendelingen daarentegen zijn van onschatbare waarde. Missionarissen zijn essentieel. Zij zijn het belangrijkste middel dat God heeft gekozen om zijn boodschap met de wereld te delen. Als we kijken naar de grote opdracht, de oproep om discipelen te gaan maken, zien we dat zendelingen centraal staan in de zending van God. In tegenstelling tot vrijwilligers besparen zendelingen ons geen geld, ze kosten veel, maar de kosten zijn de moeite waard. We zullen uren, maanden, zelfs jaren besteden aan het opleiden en uitrusten van zendelingen. We zullen duizenden geven om één persoon het evangelie overzee te zien brengen. We zijn bereid om te betalen wat er betaald moet worden om een zendeling te sturen, omdat ze waardevol zijn. Vrijwilligers zijn gratis, zendelingen zijn onbetaalbaar.

Investering of besparing? Als je nadenkt over training en het oproepen van je mensen om de stad te engageren, welk woord beschrijft het best de rol waartoe je hen roept? Zend je je lokale zendingsstrategie naar vrijwilligers of zendelingen? Als je vrijwilligers stuurt, dan ben je waarschijnlijk niet erg enthousiast over het geven van meer middelen voor deze zaak. Als je daarentegen zendelingen stuurt, dan wil je waarschijnlijk nog meer tijd en geld uitgeven, ook al betekent dit dat je er nog één meer moet sturen.'** Statuut Kerk / overheid? Daarnaast is het interessant om de geschiedenis en invloed van de overheid tot dit statuut te bekijken. Technisch gezien blijkt het taalgebruik juist, namelijk, een zendeling in eigen land is een vrijwilliger tegenover de Belgische staat en kan geen statuut als zendeling krijgen. Dit is een interessant gegeven - zou het kunnen dat we deze definitie hebben overgenomen in de Belgische Kerk? Of zou het kunnen dat de Kerk zelf geen zendelingen in eigen land had, zodat de overheid het zo definieerde? Zeker iets om verder over na te denken! Is het daarom dat er in het binnenland enkel bezoldigde ‘bedieners van erediensten’ bestaan?

Een interessant en relevant onderwerp waar Belgische apostels/profeten/evangelisten - allen die geen wekelijkse erediensten bedienen - die full-time willen gaan hierover een workshop zullen nodig hebben in de toekomst! Gelukkig zijn meer en meer 'tot-eigen-volk-zendelingen' aan het opstaan! De positieve bewustwording hierover is groeiende, wat op de desbetreffende Belgische zendingsconferentie bevestigd werd.

Bent u één van hen? --------------------------- Bronnen: * : 'De Antiochië kerk & apostolisch leiderschap' - © Prepare International 2010 **: Restore Strategies | How Much is a Missionary Worth?

11 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Dromen over het jaar 2021

"Ik kijk graag met jou naar de sterren, Mijn zoon/dochter. Weet dit: Ik zie niets dan mogelijkheden (Genesis 15:5)! Ik zie de vele zegeningen en werelden die er zijn voor jou. Je hebt mij, dat IS alle

Hoop doet leven!

"Beste voorbidders, Ik weet hoe getrouw jullie zijn geweest in de afgelopen zes maanden. Jullie bleven staan in het heetst van de strijd en hebben gehoopt op verandering. Hoor Mij: "Geef de hoop niet

bottom of page