top of page
  • Foto van schrijverPeter Parthoens

'De dienst van ... Christus.'


Het boek 2 Timothëus is door apostel Paulus als één van zijn laatste brief geschreven aan zijn geestelijk kind Timothëus voordat hij in Rome werd berecht. Je kan het zien als zijn testament aan Timothëus, waarin hij hem nog even de belangrijkste dingen op het hart drukt... .

'Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus, en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. Lijd met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud; hij heeft (slechts) hem te voldoen, door wie hij aangeworven is. En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden. De landman, die de zware arbeid verricht, moet het eerst van de vruchten genieten. Let wel op wat ik zeg, want de Here zal u in alles inzicht geven.' - 2 Tim.2:1-7 (NBG)

Dit hoofdstuk spreekt over ons geestelijk vol-wassen in het discipel-zijn van Jezus Christus. Het hoofdstuk opent met de sleutel tot discipelschap: het kan énkel door de Kracht van de Heilige Geest (= '{Geest van} Genade' - Hebr.10:29), die jij in Christus Jezus hebt ontvangen!

Vervolgens geeft Paulus ons de idee van Jezus' discpelschap mee: Paulus ('mij') discipelt Timothëus ('gij') onder aanwezigheid van vele anderen ('getuigen'), waarvan hetgeen Timothëus geleerd heeft door ervaring dit aan personen van Vrede ('vertrouwde mensen') moet delen, zodat die op hun beurt weer nieuwe volgelingen van Jezus kunnen maken... .

Het maken van discipelen die discipelen maken, die discipelen maken die discipelen maken, ... .

Nadien zien we inhoudelijk hoe zo'n discipelschapstrainingsproces zich gradueel ontplooit:

  • Soldaat: de dienaar die door zijn oversten getraind wordt in denken, karakter en identiteit in Christus en hierdoor weerstand kan bieden aan de vijand. Zijn beloning is zijn dagelijks 'onderhoud' (Vrucht van de Geest - Gal.5:22-23).

  • Kampvechter: of 'elite-soldaat', die de Koning en Zijn leger vertegenwoordigd én de eer daarvan verdedigd. De rechtvaardige die dagelijks vanuit geloofsdaden leeft. Zijn beloning is de 'krans' (des Levens - Jak.1:12)

  • Landman: of 'grootgrondbezitter'/'veldheer', die door vele veldslagen Zijn Koning diende en als uitbetaling grondgebieden toevertrouwd kreeg om te besturen in naam van Zijn Koning. Dit is hard werk: het gebied veroveren, in bezit nemen en heropbouwen. Zijn beloning: 'vruchten genieten' van de Oogst. Dit zijn de 'meer-dan-overwinnaars' (Rom.8:37) die de vijand verslagen én het hart van de natie gewonnen hebben!

Waar staat u hiermee in uw leven? Bent u de landsman die zijn toegewezen land goed regeert? Bent u de landbouwer die als eerste geniet van de 'eerstelingen van de Oogst' door ze zélf binnen te halen?

Of verwacht u dat de Oogst zelf spontaan binnen komt gelopen...?

Jesus Inside Chart

14 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page