top of page
  • Foto van schrijverPeter Parthoens

Prophetic dream for Belgium & Europe (only Dutch)


Profetie voor België en Europa – 27 februari 2014

Beste,

Bij deze wil ik u bemoedigen met een visioen dat ik van de Heer kreeg op donderdagavond 27 februari 2014.

---

Ik stond ‚s avonds in mijn kamer naar een prachtige sterrenhemel te kijken en dankte God voor Zijn prachtige schepping.

Plots verstond ik dat de sterren die ik zag stonden voor kleine groepjes Geestvervulde christenen die in verschillende Europese landen in voorbede streden voor een opwekking in hun land.

Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. – 1 Tim.2:1-2 (NBG)

Er kwam plots een doorzichtige wolk voor deze sterren ('groepjes voorbidders') geschoven, die de vorm van een waterdelta had (bv. de nijldelta in Egypte).

De Heer zei me dat deze delta zich uitstrekt over heel Europa tot in de meest afgelegen plaatsen en dat Hij deze delta als het ware ‚ondergronds’ (waarvan vele mensen - ook christenen - geen idee hadden dat dit zich aan het vormen was) heeft gevormd in de afgelopen jaren.

God zei me dat Hij maar één sluis heeft open te zetten, namelijk de Hemelse Sluis, en dat Zijn Heilige Geest doorheen deze delta zal vloeien doorheen heel Europa.

Zijn Geest, het Levende Water, zal het continent Europa terug tot Leven wekken. Zijn Geest wordt echter niet alleen weergegeven als Levend Water, maar ook als Vuur. De Heer zei me dat Hij Zijn Vuur zal aansteken waardoor er niet meer maar een paar kleine Lichtpuntjes in dit continent te zien zijn, maar dat Zijn Vuur doorheen heel dat delta-systeem vloeiende, het hele continent Europa zal doen oplichten als één groot stralend Licht!

Hij bracht mij de zin van een liedje in gedachten: "They gonna see us from outer space!" (vertaling: "Zij zullen ons vanuit de kosmische ruimte zien!" ('Burn' - Ellie Goulding).

Ik besefte plots dat mijn gezichtspunt was veranderd! Ik stond niet langer vanuit mijn kamer omhoog te kijken naar de hemel, maar ikzelf stond nu vanuit een hemels perspectief te kijken naar beneden, uitkijkend over Europa. Ik zag de hele situatie nu vanuit God's standpunt!

Hoor dan naar de smekingen van uw knecht en van uw volk Israël, die zij te dezer plaatse opzenden zullen. Ja, Gij zult het horen uit de plaats uwer woning, uit de hemel; en wanneer Gij het hoort, zult Gij vergiffenis schenken. – 2 Kron. 6:21 (NBG)

De vermaning in 1 Tim. 2 gaat over in een verklaring én belofte (v.3-6)!

Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd. – 1 Tim.2:3-6 (NBG)

Deze uitstorting van Zijn Heilige Geest staat ons zeer binnenkort te wachten! Grote massa's mensen zullen tot bekering komen!

Wees bemoedigd, wees gezegend.


6 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page