top of page
Worker with Ladder

Definition

Vaderschap  zelfstandig

 

1. een mannelijk ouder.

2. een schoonvader, stiefvader of adoptievader.

3. een mannelijk voorouder, vooral de stichter van een familie of lijn; stamvader.

4. een man die vaderlijke zorg over andere personen uitoefent; vaderlijke beschermer of kostwinner: een vader voor de armen.

5. een persoon die iets heeft bedacht of opgericht : de grondleggers.

6. een voorloper, prototype, of vroege vorm: de paardloze koets was de vader van de moderne auto.

7. één van de leidende mannen in een stad, dorp, enz.

LogoCapitalizingBelgium

Wij, als kinderen van God, zijn uitverkoren, geroepen en voorbestemd door de Heilige Geest om de natie België te 'vaderen'!

We kunnen dit doen door jonge volgelingen van Christus in Liefde te discipelen. We staan aan de vooravond van een grote wereldwijde geestelijke vernieuwing. We hebben het hart om mensen bewust te maken van hun geestelijk zoonschap in Europa!

Sluit je je bij ons aan?

Het creëren van bewustzijn in mensen door het vernieuwen van hun denken over hun identiteit is belangrijk, opdat een nieuwe generatie leiders kan opstaan en Gods Koninkrijk kan manifesteren in Europa!

 

Dit start met het coachen van gelovigen die Gods karakter als hun identiteit pakken, zodat ze als zonen opgroeien tot geestelijk vaders die Vaders' nieuwe wereld manifesteren.

 In deze Koninkrijkscultuur van geestelijke vaders & moeders, ontstaan netwerken van geestelijke families naar het voorbeeld van de 'Antiochië'-kerken (Handelingen 11:19-30) doorheen België.

Deze 'Antiochië'-kerken  zijn in staat zijn om de Geestelijke Vernieuwing voort te stuwen en de Europeanen te verbinden.

LandkaartBelgië

Hoe zit het met België?

 

België is een klein land, maar het neemt een speciale plaats in.België ligt in het hart van Europa. Dit is een fundamentele vaststelling, maar het belang van zijn centrale geografische ligging tussen de belangrijkste landen in West-Europa moet worden benadrukt.

Op het gevaar af paradoxaal over te komen, speelde België in zekere zin al een "Europese" rol nog voor het "Belgisch" werd.

Kijk maar naar de vroegere rol van Brugge en Antwerpen in de internationale handel, de rol van Leuven als universiteitsstad en de rol die Luik speelde tijdens de industriële revolutie.

Maar België heeft ook een interessante geestelijke erfenis: de protestantse reformatie in 1566.

 

Deze traditie van openheid zet zich vandaag voort. België is nog steeds een draaischijf voor internationale contacten. Meer dan 1.000 publieke en private internationale organisaties (internationale instellingen, diplomatieke missies, lobbygroepen, denktanks, multinationals,...) hebben hun hoofdkwartier of permanent secretariaat in België.

 

Bijzonder opmerkelijk is de aanwezigheid in België, naast

 de instellingen van de Europese Unie, van het Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), het hoofdkwartier van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en het secretariaat-generaal van de Benelux.

 

Maar naast de buitenlandse aanwezigheid in België is België ook in het buitenland vertegenwoordigd. België is vandaag een exportland, maar heeft altijd een actief buitenlands beleid gevoerd. Ons land heeft 132 diplomatieke en consulaire posten in het buitenland en wel een aantal vertegenwoordigingen van Gemeenschappen en Gewesten.

bottom of page