top of page

Waarden

Als FatheringBelgium, geloven wij:

  • dat de Bijbel geïnspireerd is als het gezaghebbende Woord van God.

  • dat er één God is, eeuwig bestaand in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

  • in de godheid van onze Heer Jezus Christus, in Zijn maagdelijke geboorte, in Zijn zondeloos leven, in Zijn wonderen, in zijn plaatsvervangende en verzoenende dood door Zijn vergoten bloed, in Zijn lichamelijke opstanding, in Zijn hemelvaart naar de rechterhand van de Vader.

  • dat voor de redding van verloren en zondige mensen, het geloof in Jezus Christus en wedergeboorte door de Heilige Geest absoluut noodzakelijk is.

  • in de huidige bediening van de Heilige Geest, door wiens inwoning en doop, de christen in staat wordt gesteld een godvruchtig leven te leiden.

  • in de opstanding van zowel de geredden en de verlorenen.

  • in de geestelijke eenheid van gelovigen in onze Heer Jezus Christus.

bottom of page